homepage

EXTERNÍ ATLETIKA - INFO K TRÉNOVÁNÍ SKUPINEK 2021/2022

1. ZAHÁJENÍ TRÉNINKŮ: v týdnu od 20.9.2021 (trénujeme každý týden mimo školních prázdnin a státních svátků) 

VŠECHNY DĚTI let musí splňovat vládou stanovené pormínky pro organizovaný sport. Děti starší 6ti let musí být před každým tréninke otestovány (PCR nebo ANTIGEN - ne starší než 7 dní, VLASTNÍ ANTIGEN provedený na místě) - do začátku tréninků bude znovu a podrobně upřesněno.

2. PŘED PRVNÍM TRÉNINKEM MUSÍ MÍT VŠECHNY DĚTI VYPLNĚNOU ONLINE PŘIHLÁŠKU (netýká se cvičení rodičů s dětmi):

  • DŮLEŽITÉ - ONLINE PŘIHLÁŠKA DO ODDÍLU:  PRO DOKONČENÍ PROCESU REZERVACE MÍSTA VE SKUPINCE PROSÍME O VYPLNĚNÍ ONLINE PŘIHLÁŠKY DO ODDÍLU ATLETIKA ČLOVÍČEK, z.s. Tato přihláška je základním kamenem naší součinnosti s Českým atletickým svazem, kde musí být všechny človíčkovské děti registrovány a jsou za ně odvedeny registrační poplatky.

BEZ REGISTRACE NENÍ MOŽNÉ, ABY SE DÍTĚ TRÉNINKU ZÚČASTNILO!!! 

Prosíme rodiče všech našich malých atletů, aby přihlášku vyplnili nejpozději do 19.9.2021.  Tuto přihlášku musí mít každé dítě, které je řádně zapsáno v některé z našich skupinek (prosíme o použití diakritiky). V případě odhlášení dítěte bude Vaše přihláška smazána. Součástí přihlášky jsou souhlasy se zpracováním osobních údajů a s focením (viz. https://www.atletikaclovicek.cz/gdpr-foto/), které jsou jedním z kritérií pro přijetí dítěte do oddílu.

3. KDE TRÉNUJEME:

Atletický ovál při ZŠ Hornoměcholupská nebo na tréninkové louce u Sportovní ZŠ a MŠ Človíček. V případě deště se trénuje ve "stanu" nebo v tělocvičně budovy.

V dnešní nejisté COVID-době se budeme snažit co nejvíce trénovat venku. V případě vytrvalého deště se na webu objeví info (ten konrétní den do max. 13.00 hod.), zda se tréninky ruší nebo přesouvají do tělocvičny v souladu s aktuálními vládními opatřeními. 

4. ZAČÁTEK TRÉNINKU: 

Děti si trenérky budou přebírat u branky od parkoviště, celá skupinka odchází trénovat cca 5 min. před začátkem tréninku. Možnost převlečení dětí je v kavárně budovy, jen prosím vás nevpustí dříve jak v 17hod., kdy končí školní kroužky v kavárně.
Prosíme rodiče, aby nezasahovali a nerozptylovali děti na tréninku svou přítomností. Velmi to narušuje hodinu. Děkujeme :) Prosíme rodiče, aby na ovál vstupovali pouze v nezbytně nutném případě - např. výjimečně pozdní příchod. Z bezpečnostních důvodů se rodiče nesmí volně pohybovat po oválu.

5. CO S SEBOU NA TRÉNINK:  

Vhodné sportovní oblečení a dostatečné množství tekutin (prosíme nedávat dětem lahve se šroubovacím uzávěrem), v chladnějším počasí doporučujeme termoobaly či termolahve s pítkem (ne s hrnečkem). Nutné je mít pití podepsané (POKUD SE SEJDE VÍCE STEJNÝCH LAHVIČEK, DĚTI SI JE NEPOZNAJÍ)! Pití stačí dát dětem přímo do ruky a nemusí mít batůžky.

6. DOTAZY: 

Zasílat na email hostivar@atletikaclovicek.cz 


7. OMLUVY:   

Prosíme  zasílat  na náš email. Omluvené hodiny bohužel není možné nahradit, přesto vás prosíme, abyste nás o nepřítomnosti vašeho dítěte na tréninku informovali.  V případě dlouhodobé nemoci (tj. 4 týdny po sobě jdoucí a více) se lze (po předložení lékařské zprávy) domluvit na vrácení části kurzovného či jeho převedení na další pololetí. Podmínkou pro pokrácení (vrácení) kurzovného je OMLUVENÁ ABSENCE (nelze ale  omluvit 4 týdny zpětně a požádat o úpravu kurzovného). Děkujeme za pochopení.

!!! VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI ŽÁDÁME RODIČE, ABY DĚTI, KTERÉ MAJÍ PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (kašel, rýmu, apod...) NA TRÉNINKY NEPOSÍLALI!!! Prosíme o dodržování následujících pravidel - na trénink nesmí dítě, které:

  • je COVID-19 pozitivní až do vyléčení,
  • je v období karantény,
  • přišlo v posledních 14 dnech do kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou.

8. PLATBY:   


·     1900 Kč/60 minut trénování týdně, 
sleva na každého dalšího sourozence 500,00 Kč
·   ČÍSLO ÚČTU:  228746829/5500
·     do poznámky vždy prosím uvést  Hostivar, jméno a příjmení dítěte a tréninkovou skupinu. Variabilní symbol není třeba uvádět. 

U nově přihlášených dětí prosíme platbu odeslat až po 2 absolvovaných zkušebních trénincích . U stávajících dětí prosíme platby zaslat do 19.9.2021 (tak, abychom 20.9.2020 měli platbu již připsanou na našem účtu).       

9. DALŠÍ INFORMACE:

Všechny aktuální informace o Atletice Človíček, tj. o  trénování, závodech (nejbližší závody se budou konat 3.10.2021 na atletickém stadionu A.C. Sparta Praha ve Vysočanech), soustředěních, atd.  naleznete vždy na našem webu www.atletikaclovicek.cz. Naleznete zde také podrobné informace o nejrůznějších doprovodných akcích.

V případě, že Vaše dítě s námi od září 2021 trénovat nebude, informujte nás prosím neprodleně emailem. Děkujeme :)

Všechny další či detailnější informace Vám rádi zodpoví naši trenéři na prvních tréninkových hodinách.

Přejeme krásný zbytek prázdnin a v září se na vás těšíme.

S přátelským pozdravem,

Tým trenérů Atletiky Človíček