homepage

INFO K TRÉNOVÁNÍ SKUPINEK 2021/2022

1. ZAHÁJENÍ TRÉNINKŮ: v týdnu od 20.9.2021 (trénujeme každý týden mimo školních prázdnin a státních svátků) 

VÝJIMKY:

 • nově vzniklá skupinka při Gymnáziu Litoměřická, tj. PONDĚLÍ 16.30 - 17.30 HOD. ZAČÍNÁ TRÉNOVAT V TÝDNU OD 4.10.2021,
 • DOPOLEDNÍ KURZ MINIATLETIKY STARTUJE V TÝDNU OD 4.10.2021,
 • DOPOLEDNÍ CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI ZAČÍNÁ V TÝDNU OD 4.10.2021,
 • ODPOLEDNÍ CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI V TJ SOKOL VYSOČANY ZAČÍNÁ VE STŘEDU 29.9.2021.

VŠECHNY DĚTI musí splňovat vládou stanovené podrmínky pro organizovaný sport. Děti starší 6ti let musí být před každým tréninkem otestovány (PCR nebo ANTIGEN - ne starší než 7 dní, VLASTNÍ ANTIGEN provedený na místě) - do začátku tréninků bude znovu a podrobně upřesněno.

2. . PŘED PRVNÍM TRÉNINKEM MUSÍ MÍT VŠECHNY DĚTI VYPLNĚNOU ONLINE PŘIHLÁŠKU (netýká se cvičení rodičů s dětmi):

DŮLEŽITÉ - ONLINE PŘIHLÁŠKA DO ODDÍLU:  PRO DOKONČENÍ PROCESU REZERVACE MÍSTA VE SKUPINCE PROSÍME O VYPLNĚNÍ ONLINE PŘIHLÁŠKY DO ODDÍLU ATLETIKA ČLOVÍČEK, z.s. Tato přihláška je základním kamenem naší součinnosti s Českým atletickým svazem, kde musí být všechny človíčkovské děti registrovány a jsou za ně odvedeny registrační poplatky.
BEZ REGISTRACE NENÍ MOŽNÉ, ABY SE DÍTĚ TRÉNINKU ZÚČASTNILO!!! 

Prosíme rodiče všech našich malých atletů, aby přihlášku vyplnili nejpozději do 19.9.2021.  Tuto přihlášku musí mít každé dítě, které je řádně zapsáno v některé z našich skupinek (prosíme o použití diakritiky). V případě odhlášení dítěte bude Vaše přihláška smazána. Součástí přihlášky jsou souhlasy se zpracováním osobních údajů a s focením (viz. https://www.atletikaclovicek.cz/gdpr-foto/), které jsou jedním z kritérií pro přijetí dítěte do oddílu.

3.  KDE TRÉNUJEME:  

 •  ovál + tělocvična při Gymnáziu Litoměřická (GYMLIT) - ovál i tělocvičnu naleznete na  adrese Litoměřická 726/17, 190 00 Praha 9-Prosek. Trenéři si děti vyzvedávají před hlavní branou gymnázia a po tréninku je vrací rodičům tamtéž.
 • ovál Sokola - oválek najdete na adrese:  Novoškolská 696, 190 00 Praha 9 - Vysočany (vstup zelenými vrátky u oranžové budovy), děti si trenéři od rodičů přebírají uvnitř areálu, po tréninku je rodičům vrací na určeném místě (dozvíte se na 1. tréninku).
 • ovál Sparty - ovál najdete v Podvinném Mlýně na adrese: Kovanecká 2405/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany, děti si trenéři od rodičů přebírají u Areny A.C.Sparta (zelená vrátka u parkoviště), po tréninku je rodičům vrací na určeném místě (dozvíte se na 1. tréninku).
 • tělocvična Človíček - tělocvičnu Človíček najdete na adrese: Špitálská 2a, 190 00 Praha 9 - Vysočany (modrá kancelářská budova na Náměstí OSN, 1. patro)
 • tělocvična Bumbálek - tělocvičnu Bumbálek najdete na adrese: ZŠ Špitálská, pavilon Bumbálek (modro-červená budova vedle schodů) v ulici Novoškolská (děti si trenéři přebírají před školou, po tréninku je na stejném místě vrací rodičům).
   
  V dnešní nejisté COVID-době se budeme snažit co nejvíce trénovat venku. V případě vytrvalého deště se na webu objeví info (ten konrétní den do max. 13.00 hod.), zda se tréninky ruší nebo přesouvají do tělocvičny v souladu s aktuálními vládními opatřeními. 

4. ZAČÁTEK TRÉNINKU:  

Prosíme o včasný příchod (cca 10 min. před začátkem tréninku), celá skupinka odchází trénovat cca 5 min. před začátkem tréninku. Trenéři si děti hromadně přeberou, odcházejí s nimi trénovat na ovál - bez asistence rodičů - po tréninku je zase hromadně dovedou zpět k rodičům.

Prosíme rodiče, aby nezasahovali a nerozptylovali děti na tréninku svou přítomností. Velmi to narušuje hodinu. Děkujeme :) Dále prosíme rodiče, aby na ovál vstupovali pouze v nezbytně nutném případě - např. výjimečně pozdní příchod. Z bezpečnostních důvodů se rodiče nesmí volně pohybovat po oválu.

5. CO S SEBOU NA TRÉNINK:

Vhodné sportovní oblečení a dostatečné množství tekutin (prosíme nedávat dětem lahve se šroubovacím uzávěrem), v chladnějším počasí doporučujeme termoobaly či termolahve s pítkem (ne s hrnečkem). Nutné je mít pití podepsané (trenéři najdou), ideálně ještě nejmenším doplnit značkou, kterou rozeznají i  děti, které neumí číst  (POKUD SE SEJDE VÍCE STEJNÝCH LAHVIČEK, DĚTI SI JE NEPOZNAJÍ)! Pití stačí dát dětem přímo do ruky a nemusí mít batůžky.

6. DOTAZY:  

Zasílat na email vysocany@atletikaclovicek.cz - prosíme pro dotazy využívat pouze tento email!!!  
 
7. OMLUVY:   

Prosíme  zasílat  na náš email (vysocany@atletikaclovicek.cz). Omluvené hodiny bohužel není možné nahradit, přesto vás prosíme, abyste nás o nepřítomnosti vašeho dítěte na tréninku informovali.  V případě dlouhodobé nemoci (tj. 4 týdny po sobě jdoucí a více) se lze (po předložení lékařské zprávy) domluvit na vrácení části kurzovného či jeho převedení na další pololetí. Podmínkou pro pokrácení (vrácení) kurzovného je OMLUVENÁ ABSENCE (nelze ale  omluvit 4 týdny zpětně a požádat o úpravu kurzovného). Děkujeme za pochopení.

!!! VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI ŽÁDÁME RODIČE, ABY DĚTI, KTERÉ MAJÍ PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (kašel, rýmu, apod...) NA TRÉNINKY NEPOSÍLALI!!! Prosíme o dodržování následujících pravidel - na trénink nesmí dítě, které:

 • je COVID-19 pozitivní až do vyléčení,

 • je v období karantény,

 • přišlo v posledních 14 dnech do kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou.

8. PLATBY - pololetní kurzovné:

 • 2 100,00 Kč za 60 minut trénování 1x týdně (výjimkou je skupinka PONDĚLÍ 16.30 - 17.30 GYMLIT, která začíná trénovat až 4.10.2021),
 • 1 850,00 Kč za 60 minut trénování 1x týdně (platí pouze pro skupinku PONDĚLÍ 16.30 - 17.30 GYMLIT, která začíná trénovat až 4.10.2021),
 • 2 500,00 Kč za 90 minut trénování 1x týdně,
 • 3 500,00 Kč za trénování 2x týdně,
 • 1 750,00 Kč za dopolední kurz Miniatletiky.

Možná sleva na každého dalšího sourozence 500,00 Kč 
·         ČÍSLO ÚČTU:  228746829/5500 
·         do poznámky vždy prosím uvést  jméno a příjmení dítěte a tréninkovou skupinu. Variabilní symbol není třeba uvádět. Příklad: Jan Novák, PO16.30GYMLIT

U nově přihlášených dětí prosíme platbu odeslat až po 2 absolvovaných zkušebních trénincích . U stávajících dětí prosíme platby zaslat do 20.9.2021 (tak, abychom 20.9.2021 měli platbu již připsanou na našem účtu).       


9. DALŠÍ INFORMACE:

Všechny aktuální informace o Atletice Človíček, tj. o  trénování, závodech (nejbližší závody se budou konat 3.10.2021 na oválu v Podvinní), soustředěních, atd.  naleznete vždy na našem webu www.atletikaclovicek.cz - pobočka Vysočany. Naleznete zde také podrobné informace o nejrůznějších doprovodných akcích.

V případě, že u Vás/Vašeho dítěte došlo ke změně situace a Vaše dítě s námi  trénovat nebude, informujte nás prosím neprodleně emailem. Děkujeme :)

Všechny další či detailnější informace Vám rádi zodpoví naši trenéři na prvních tréninkových hodinách.

Těšíme se na viděnou!

S přátelským pozdravem,

Tým trenérů Atletiky Človíček