homepage

PODROBNÉ INFORMACE O TRÉNOVÁNÍ 2023/2024

Milí Človíčci

začátek tréninkového roku se blíží, věnujte prosím pozornost PODROBNÝM INFORMACÍM O TRÉNOVÁNÍ, viz. níže.

V současné době by měli mít všichni zapsaní Človíčci ve svých schránkách email. Pokud Vám email nedorazil, prosíme, zkontrolujte svůj spam, nebo nás kontaktujte (pár emailů se nám vrátilo jako nedoručitelných).

ZAHÁJENÍ TRÉNINKŮ: 

 • ODPOLEDNÍ ATLETIKA HROU:  v týdnu od 18.9.2023, 
 • DOPOLEDNÍ MINIATLETIKA:  v týdnu od 2.10.2023,
 • CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI: v týdnu od 2.10.2023.

Trénujeme každý týden mimo školních prázdnin a státních svátků.

PŘED ZAHÁJENÍM TRÉNINKŮ BY KAŽDÉ DÍTĚ MĚLO MÍT VYPLNĚNOU ONLINE PŘIHLÁŠKU, viz.:

DŮLEŽITÉ - ONLINE PŘIHLÁŠKA DO ODDÍLU:  PRO DOKONČENÍ PROCESU REZERVACE MÍSTA VE SKUPINCE PROSÍME O VYPLNĚNÍ ONLINE PŘIHLÁŠKY DO ODDÍLU ATLETIKA ČLOVÍČEK, z.s. Tato přihláška je základním kamenem naší součinnosti s Českým atletickým svazem, kde musí být všechny človíčkovské děti registrovány a jsou za ně odvedeny registrační poplatky. VYPLŇUJE SE KAŽDÝ ROK (MUSÍTE TEDY VYPLNIT,  I KDYŽ JSTE VYPLNILI JIŽ V MINULÉM OBDOBÍ). BEZ REGISTRACE NENÍ MOŽNÉ, ABY SE DÍTĚ TRÉNINKU ZÚČASTNILO!!!  Prosíme rodiče všech našich malých atletů, aby přihlášku vyplnili nejpozději do 17.9.2023.  Tuto přihlášku musí mít každé dítě, které je řádně zapsáno v některé z našich skupinek (prosíme o použití diakritiky). V případě odhlášení dítěte bude Vaše přihláška smazána. Součástí přihlášky jsou souhlasy se zpracováním osobních údajů a s focením (viz. https://www.atletikaclovicek.cz/gdpr-foto/), které jsou jedním z kritérií pro přijetí dítěte do oddílu.

ODKAZ NA ONLINE PŘIHLÁŠKU JSTE OBDRŽELI EMAILEM, NALEZNETE JI I NA NAŠEM WEBU, V MENU ONLINE PŘIHLÁŠKY - ZDE

KDE TRÉNUJEME: (rozpis dle jednotlivých skupinek viz. ROZVRH

Prostory pro venkovní trénování:

 • Ovál Sokola Vysočany - Novoškolská 696/2, Praha 9 - Vysočany
 • Ovál Sparty Vysočany - Podvinný Mlýn  - Kovanecká 27, Praha 9 - Vysočany
 • Ovál Gymnázia Litoměřická - Litoměřická 726/17, Praha 9 - Prosek
 • Multifunkční hřiště Rubeška - Rubeška, Praha 9 - Vysočany (na okraji parku Podviní, vedle lanového centra)

Prostory pro vnitřní trénování

 • Tělocvična Človíček - Špitáská 2a, Praha 9 - Vysočany (modrá budova, 1. patro)
 • Tělocvična Bumbálek - Novoškolská ulice, Praha 9 - Vysočany (modro-červená budova ZŠ na konci slepé ulice)
 • GYMLIT- Gymnázium Litoměřická - Litoměřická 726/17, Praha 9- Prosek

Budeme se snažit co nejvíce trénovat venku. V případě vytrvalého deště se na webu objeví info (ten konkrétní den do max. 13.00 hod.), zda se tréninky přesouvají do tělocvičny.

Adresy jednotlivých sportovišť naleznete v menu KONTAKT

 

ZAČÁTEK TRÉNINKU prosíme o včasný příchod (cca 10 min. před začátk em tréninku), celá skupinka odchází trénovat cca 5 min. před začátkem tréninku. Trenéři si děti hromadně přeberou, odcházejí s nimi trénovat na ovál - bez asistence rodičů - po tréninku je zase hromadně dovedou zpět k rodičům.

Prosíme rodiče, aby nezasahovali a nerozptylovali děti na tréninku svou přítomností. Velmi to narušuje hodinu. Děkujeme :) Dále prosíme rodiče, aby na ovál vstupovali pouze v nezbytně nutném případě - např. výjimečně pozdní příchod. Z bezpečnostních důvodů se rodiče nesmí volně pohybovat po oválu.

 

CO S SEBOU NA TRÉNINK: vhodné sportovní oblečení a dostatečné množství tekutin (prosíme nedávat dětem lahve se šroubovacím uzávěrem), v chladnějším počasí doporučujeme termoobaly či termolahve s pítkem (ne s hrnečkem). Nutné je mít pití podepsané (trenéři najdou), ideálně ještě nejmenším doplnit značkou, kterou rozeznají i  děti, které neumí číst  (POKUD SE SEJDE VÍCE STEJNÝCH LAHVIČEK, DĚTI SI JE NEPOZNAJÍ)! Pití stačí dát dětem přímo do ruky a nemusí mít batůžky.


DOTAZY:  zasílat na email  vysocany@atletikaclovicek.cz - prosíme pro dotazy využívat pouze tento email!

 

OMLUVY  prosíme  zasílat  na náš email (vysocany@atletikaclovicek.cz). Omluvené hodiny bohužel není možné nahradit , přesto vás prosíme, abyste nás o nepřítomnosti vašeho dítěte na tréninku informovali.  V případě dlouhodobé nemoci (tj. 4 týdny po sobě jdoucí a více) se lze (po předložení lékařské zprávy) domluvit na vrácení části kurzovného či jeho převedení na další pololetí. Podmínkou pro pokrácení (vrácení) kurzovného je OMLUVENÁ ABSENCE (nelze ale  omluvit 4 týdny zpětně a požádat o úpravu kurzovného). Děkujeme za pochopení.

!ŽÁDÁME RODIČE, ABY DĚTI, KTERÉ MAJÍ PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (kašel, rýmu, apod...) NA TRÉNINKY NEPOSÍLALI!
 
PLATBY - POLOLETNÍ KURZOVNÉ:   (DLE JEDNOTLIVÝCH SKUPINEK)
 • 2 100,00 Kč/60 minut trénování týdně, 
 • 2 500,00 Kč/90 minut trénování týdně, 
 • 1 750,00 Kč/60 minut trénování týdně - DOPOLEDNÍ MINIATLETIKA
 • sleva na každého dalšího sourozence 500,00 Kč 
 • ČÍSLO ÚČTU:  228746829/5500 
 • do poznámky vždy prosím uvést pobočku (VY) +  jméno a příjmení dítěte a tréninkovou skupinu.  Variabilní symbol se neuvádí. Příklad: VY Jan Novák, ČT 17.00)

U nově přihlášených dětí prosíme platbu odeslat až po 2 absolvovaných zkušebních trénincích. U stávajících dětí prosíme platby zaslat do 18.9.2023 (tak, abychom 18.9.2023 měli platbu již připsanou na našem účtu).        
 

DALŠÍ INFORMACE: všechny aktuální informace o Atletice Človíček, tj. o  trénování, závodech,  soustředěních, atd.  naleznete vždy na našem webu  www.atletikaclovicek.cz - pobočka Vysočany. Naleznete zde také podrobné informace o nejrůznějších doprovodných akcích.

První letošní človíčkovské závody proběhnou v neděli 8.10.2023 na oválu Sparty - info, včetně přihlášky, se na webu teprve objeví :)

 

V případě, že u Vás/Vašeho dítěte dojde ke změně situace a již teď víte, že Vaše dítě s námi od září 2023 trénovat nebude, informujte nás prosím neprodleně emailem. Děkujeme :)

Všechny další či detailnější informace Vám rádi zodpoví naši trenéři na prvních tréninkových hodinách.

Těšíme se na viděnou!

S přátelským pozdravem,

Tým trenérů Atletiky Človíček